Detalle Resultado

Corredor


Jaume Vilanova Marti

Runners Ciutat De Valencia

Carrera


VIII VOLTA A PEU A TAVERNES BLANQUES AVAPACE

Volta a Peu

Detalle de los puntos de control


Meta
Parcial

Meta

Tiempo:00:43:37

Cabeza Carrera:+00:17:30

Cabeza Carrera:+00:17:30

Punto Control Tiempo Cabeza Carrera Cabeza Categoría
Meta 00:43:37 +00:17:30 +00:17:30