Detalle Resultado

Corredor


Daniel Marco Rumbau

Tritons Albalat

Carrera


III GRAN FONS I CARRERA TRENCANT BARRERES PER LA SALUT MENTAL DE SUECA

Gran Fons (15km)

Detalle de los puntos de control


Meta
Parcial

Meta

Tiempo:01:04:23

Cabeza Carrera:+00:13:19

Cabeza Carrera:+476783:04:23

Punto Control Tiempo Cabeza Carrera Cabeza Categoría
Meta 01:04:23 +00:13:19 +476783:04:23