Detalle Resultado

Corredor


Carles Perez Bixquert

C.a. Favara

Carrera


III GRAN FONS I CARRERA TRENCANT BARRERES PER LA SALUT MENTAL DE SUECA

Gran Fons (15km)

Detalle de los puntos de control


Meta
Parcial

Meta

Tiempo:01:07:51

Cabeza Carrera:+00:16:47

Cabeza Carrera:+476783:07:51

Punto Control Tiempo Cabeza Carrera Cabeza Categoría
Meta 01:07:51 +00:16:47 +476783:07:51