Detalle Resultado

Corredor


Marc Lamolda Fletes

Cobardes Team

Carrera


III GRAN FONS I CARRERA TRENCANT BARRERES PER LA SALUT MENTAL DE SUECA

Gran Fons (15km)

Detalle de los puntos de control


Meta
Parcial

Meta

Tiempo:01:00:14

Cabeza Carrera:+00:09:10

Cabeza Carrera:+476783:00:14

Punto Control Tiempo Cabeza Carrera Cabeza Categoría
Meta 01:00:14 +00:09:10 +476783:00:14