Detalle Resultado

Corredor


Pablo Marti Segui

Cobardes Team

Carrera


III GRAN FONS I CARRERA TRENCANT BARRERES PER LA SALUT MENTAL DE SUECA

Gran Fons (15km)

Detalle de los puntos de control


Meta
Parcial

Meta

Tiempo:01:01:48

Cabeza Carrera:+00:10:44

Cabeza Carrera:+476783:01:48

Punto Control Tiempo Cabeza Carrera Cabeza Categoría
Meta 01:01:48 +00:10:44 +476783:01:48